فهرست فايل هاي رايگان

 

پس از تهيه نرم افزار همراه معلم (از اينجا ) بروز رساني را انجام دهيد تا كد دانلود براي شما ارسال گردد سپس از طريق سربرگ بالاي صفحه همين سايت با عنوان “ دانلود فايل (دارندگان همراه معلم) ”  را انتخاب ، كد را وارد كرده و از فايل ها استفاده نمائيد . همچنين در آينده فايل هاي بسيار مفيد ديگري نيز به اين بخش اضافه خواهد شد .

ليست فايل هاي موجود جهت دانلود رايگان:

فهرست فايل هاي موقت :

فایل ورد اقدام پژوهی با موضوع دانش آموزان اتباع خارجی

نمونه سوال آزمون كانگورو پايه اول ابتدايي /نمونه سوال آزمون كانگورو پايه دوم ابتدايي /نمونه سوال آزمون كانگورو پايه سوم ابتدايي /نمونه سوال آزمون كانگورو پايه چهارم  ابتدايي / نمونه سوال آزمون كانگورو پايه پنجم ابتدايي /نمونه سوال آزمون كانگورو پايه ششم ابتدايي /

فايل word منبع دوره ضمن خدمت اقتصاد مقاومتي در آموزش وپرورش

نمونه سوال دوره ضمن خدمت اقتصاد مقاومتي در آموزش وپرورش

فهرست فايل هاي دائمي :

الف ) دانلود نرم افزار هاي محاسبه گر احكام

نرم افزار شماره ۱: نرم افزار محاسبه ميزان افزايش در اثر اجراي قانون رتبه بندي فرهنگيان

نرم افزار شماره ۲:نرم افزار محاسبه ميزان افزايش در اثر اجراي افزايش حقوق سال ۱۳۹۵

نرم افزار شماره ۳: نرم افزار محاسبه مبلغ ريالي غير موظف (حق التدريس )

ب) دانلود اقدام پژوهي

دانلود مجموعه كامل ۵۶ فايل انواع اقدام پژوهي مخصوص فرهنگيان

ج) تجربيات مدون فرهنگيان جهت ارتقاء‌ شغلي :

دانلود تجربيات مدون آموزگار ابتدايي

دانلود تجربيات مدون دبير ادبيات متوسطه

دانلود تجربيات مدون دبير ادبيات متوسطه اول (راهنمايي)

دانلود تجربيات مدون دبير الهيات و معارف اسلامي

دانلود تجربيات مدون دبير جغرافي دبيرستان

دانلود تجربيات مدون دبير حرفه و فن

دانلود تجربيات مدون دبير ديني و عربي

دانلود تجربيات مدون دبير رياضي

دانلود تجربيات مدون دبير زبان انگليسي

دانلود تجربيات مدون دبير زيست

دانلود تجربيات مدون دبير شيمي

دانلود تجربيات مدون دبير عربي

دانلود تجربيات مدون دبير علوم اجتماعي دبيرستان

دانلود تجربيات مدون دبير علوم اجتماعي متوسطه اول

دانلود تجربيات مدون دبير علوم متوسطه اول

دانلود تجربيات مدون دبير فيزيك

دانلود تجربيات مدون دبير كار و فناوري

دانلود تجربيات مدون دبير هنر

دانلود تجربيات مدون مدير ابتدايي

دانلود تجربيات مدون مدير متوسطه

دانلود تجربيات مدون مشاور مدرسه

دانلود تجربيات مدون معاون اجرايي

دانلود تجربيات مدون معاون آموزشي

دانلود تجربيات مدون معاون پرورشي

دانلود تجربيات مدون معاون فناوري

دانلود تجربيات مدون هنرآموز برق

دانلود تجربيات مدون هنرآموز حسابداري

دانلود تجربيات مدون هنرآموز كامپيوتر

تجربيان مدون معلم ورزش

 

چ)نرم افزار تکمیل  وتايپ و چاپ گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی (الف)

دانلود نرم افزار تکمیل وتايپ و چاپ گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی (الف) جهت نوبت اول دوره ابتدايي

ح) پيك نوروزي ۱۳۹۵ ابتدايي

دانلود پيك نوروزي پايه اول ابتدايي

دانلود پيك نوروزي پايه دوم ابتدايي

دانلود پيك نوروزي پايه سوم ابتدايي

دانلود پيك نوروزي پايه چهارم ابتدايي ۱

دانلود پيك نوروزي پايه چهارم ابتدايي ۲

دانلود پيك نوروزي پايه پنجم ابتدايي

دانلود پيك نوروزي پايه ششم ابتدايي

د) مستندات رتبه بندي فرهنگيان مربوط به سال ۱۳۹۵